יום ב י"ג באב
20:12
צור קשר
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ג. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"