יום ה י"ד בכסלו
12:29
צור קשר
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"