יום ו כ"ז בטבת
03:21
צור קשר
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ג. "דרך אמת קצרה וישרה"