יום ד ט"ז בתמוז
06:35
צור קשר
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אין דן יחיד אלא אחד"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"