יום ב ב' בסיון
06:43
צור קשר
א. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ב. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"