יום ב י"ד בסיון
21:37
צור קשר
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"