יום ש ט"ו בניסן
19:13
צור קשר
א. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"