יום ב ה' בשבט
14:59
צור קשר
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"