יום ד כ"ד בשבט
20:51
צור קשר
א. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"