יום ו ה' בחשון
08:09
פירושים מאת אורח חיים
א. המתנשא והמשתחווה פרשת צו
במידה שאדם מתנשא ועולה במדרגות, בא במידה עליו להמעיט את עצמו ולהיות יותר שפל רוח. לפיכך הדין הוא שאדם משתחוה בתפילת –שמונה עשרה רק בברכה הראשונה וב"מודים", בתחילת ובסוף: כהן גדול חייב להשתחוות בסוף כל ברכה: ואילו מלך משתחווה בתחילת שמונה עשרה ואינו זוקף עצמו עד לאחר התפילה. במידה שאדם גדול יותר, עליו לשקוד יותר כדי להכניע עצמו לפני הבורא.
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ג. "רוב אדם רואה בעין אחת אשר נותן, ובשבע עיניים אשר מקווה לקחת"