יום ג כ' בתמוז
08:40
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"