יום ד ט"ז בתמוז
08:06
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "אל תכשל בעיניך"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"