יום ד י"ד בניסן
21:41
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"