יום ב י"ג באב
21:17
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "האדם הוא הלב והלשון"
ב. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"