יום ג כ' בתמוז
08:00
פירושים מאת שבחי רבנו
כיצד יתכן שבורא כל העולם, שלפניו נגלו כל תעלומות, שאל את האדם יציר כפיו: "איכה"? (שאלה זו נשאלה לרבינו זיע"א על ידי אביו הגאון ז"ל כשבחנו את פרשת השבוע בהיותו ילד כבן ארבע או חמש) והשיב: המלה "איכה" היא נוטריקון של ראשי התיבות א'ני  י'ודע  כ'ל  ה'נסתרות.
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"