יום ד י"ד בניסן
20:51
פירושים מאת שבחי רבנו
כיצד יתכן שבורא כל העולם, שלפניו נגלו כל תעלומות, שאל את האדם יציר כפיו: "איכה"? (שאלה זו נשאלה לרבינו זיע"א על ידי אביו הגאון ז"ל כשבחנו את פרשת השבוע בהיותו ילד כבן ארבע או חמש) והשיב: המלה "איכה" היא נוטריקון של ראשי התיבות א'ני  י'ודע  כ'ל  ה'נסתרות.
א. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ב. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"