יום ה י"א בחשון
13:08
פירושים מאת תורת משה
א. "כָּל הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא אָשִׂים עָלֶיךָ" פרשת בשלח
לעולם לא אלקה אותך מתוך כוונה פשוטה להלקות, כדרך שעשיתי זאת לגבי המצרים. ואף אם אי פעם אשים עליך מחלות בתור עונש, הרי זה משום “כי אני ד’ רופאך”, כשם שרופא מכאיב לפעמים לחולה על ידי כריתת אבר או הקזת דם, כדי לרפאו ולהחלימו על יד כך, כך גם אעניש אותך מתוך כוונה לרפאותך מן הרע שבקרבך ולהבריאך מבחינה רוחנית (מלבים). רופא-הבית הקבוע, שאינו מקבל שכרו בעד כל ביקור וביקור, אין לו כל עניין שיחלה לקוחו, כי אם כל תפקידו הוא לשמור על בריאותו ולמנוע מחלה ממנו. כך גם השי"ת נתן לנו מצוות וחוקים, כדי לשמור על בריאות נפשנו, למנוע ממנה מחלה, וזהו פירוש הפסוק, הלא אני הוא רופאך הקבוע, לפיכך “לא אשים עליך” נותן אני לך מצוות כאלה, אשר מלכתחילה ימנעו ממך כל מחלה.
א. "התהילה מביאה את החכם לידי הכרת אחריות מוגברת, ואת הסכל לידי הפקרות"
ב. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"
ג. "העבירה הכי גדולה היא להיות טיפש"