יום ב י"ד בסיון
22:12
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ג. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"