יום ה י"ד בכסלו
13:24
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ג. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"