יום ד י"ד בניסן
21:18
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"