יום ה י"ד בכסלו
13:17
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"