יום ב ה' בשבט
16:04
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "רוב אדם רואה בעין אחת אשר נותן, ובשבע עיניים אשר מקווה לקחת"
ב. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"