יום ד י"ד בניסן
21:13
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"