יום ב י"ד בסיון
22:17
פרשת מקץ
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 489 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 189 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"