יום ב י"ד בסיון
22:28
פרשת ויגש
דף פרשת השבוע ויגש גיליון שבועי מספר 490 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"