יום ה י"א בחשון
13:19
פרשת ויחי
דף פרשת השבוע ויחי גיליון 491 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ג. "אל תכשל בעיניך"