יום ב י"ד בסיון
22:48
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"