יום ה י"ד בכסלו
12:24
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"