יום ב ה' בשבט
14:47
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"