יום ב י"ד בסיון
21:37
פרשת בא
דף פרשת השבוע בא גיליון 494 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"