יום ג י"ג בשבט
01:09
פרשת משפטים
דף פרשת השבוע משפטים גליון מספר 497 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ג. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"