יום ה י"ד בכסלו
12:27
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"