יום ב ה' בשבט
14:53
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"