יום ה י"א בחשון
12:04
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"