יום ג י"ג בשבט
00:25
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"