יום ב י"ד בסיון
21:37
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ב. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"