יום ב י"ד בסיון
21:38
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ג. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"