יום ג י"ג בשבט
00:33
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"