יום ה י"א בחשון
12:19
פרשת כי תשא
דף פרשת השבוע כי תשא גיליון מספר 396 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע כי תשא גיליון מספר 500 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ג. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"