יום ב י"ד בסיון
21:55
פרשת ויקהל
דף פרשת השבוע ויקהל גיליון 397 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"