יום ו ט"ז בניסן
02:22
פרשת ויקהל
דף פרשת השבוע ויקהל גיליון 397 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"