יום ה י"ד בכסלו
13:11
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא תבייש ולא תתבייש"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"