יום ו ט"ז בניסן
02:42
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ג. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"