יום ב י"ד בסיון
22:03
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא תבייש ולא תתבייש"
ב. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"