יום ו ט"ז בניסן
02:59
פרשת ויקרא
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 398 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 502 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ג. "כבוד האדם להודות על שגיאה"