יום ב י"ג באב
21:03
פרשת ויקרא
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 398 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 502 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"