יום ג י"ג בשבט
01:43
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"