יום ו ט"ז בניסן
03:18
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ב. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"