יום ב י"ד בסיון
22:24
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"