יום ג י"ג בשבט
01:56
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ב. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"