יום ב י"ד בסיון
22:34
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"