יום ה י"ד בכסלו
13:58
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ב. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"