יום ב י"ד בסיון
22:44
פרשת תזריע
א. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"
ב. "סימן יפה באדם שהוא בישן"
ג. "כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"