יום ה י"א בחשון
13:26
פרשת תזריע
א. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ב. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"
ג. "הלמוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת"