יום ב ה' בשבט
17:08
פרשת תזריע
א. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ב. "אין רואים כתמים בלילה"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"