יום ד י"ד בניסן
21:58
פרשת תזריע
א. "אין קשה מעין הרע"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"