יום ה י"ד בכסלו
14:15
פרשת תזריע
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "לא תבייש ולא תתבייש"
ג. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"