יום ב י"ד בסיון
21:36
פרשת מצורע
א. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ב. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"