יום ו ט"ז בניסן
01:18
פרשת מצורע
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"