יום ג י"ג בשבט
00:12
פרשת מצורע
א. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "יהלום פגום שווה יותר מאשר אבן חצץ מושלמת"