יום ה י"ד בכסלו
12:24
פרשת מצורע
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"