יום ב י"ד בסיון
22:18
פרשת אחרי מות
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"