יום ד י"ד בניסן
21:26
פרשת אחרי מות
א. "אין הנדיב מקנא"
ב. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"
ג. "יהלום פגום שווה יותר מאשר אבן חצץ מושלמת"