יום ה י"ד בכסלו
13:32
פרשת אחרי מות
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"