יום ה י"א בחשון
12:57
פרשת אחרי מות
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "אין הנדיב מקנא"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"