יום ב ה' בשבט
16:22
פרשת אחרי מות
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "לפי שכלו יהולל האדם"