יום ג י"ג בשבט
01:49
פרשת קדושים
א. "אין העולם עשוי הפקר"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"