יום ב י"ד בסיון
22:28
פרשת קדושים
א. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ב. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"