יום ו ט"ז בניסן
03:26
פרשת קדושים
א. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"