יום ב ה' בשבט
17:15
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ג. "נדיבות לב - אות על כבוד נפש האדם"