יום ב י"ד בסיון
22:48
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ג. "האדם הוא הלב והלשון"