יום ד י"ד בניסן
20:14
פרשת בחקותי
א. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ב. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"