יום ב י"ד בסיון
21:37
פרשת בחקותי
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"