יום ג י"ג בשבט
00:20
פרשת בחקותי
א. "רוב אדם רואה בעין אחת אשר נותן, ובשבע עיניים אשר מקווה לקחת"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"