יום ה י"ד בכסלו
12:24
פרשת בחקותי
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "אין ירושה טובה מהמוסר"