יום ה י"א בחשון
11:58
פרשת בחקותי
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ג. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"