יום ב ה' בשבט
14:56
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"