יום ב י"ד בסיון
21:37
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"