יום ה י"ד בכסלו
12:28
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ג. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"