יום ו ט"ז בניסן
02:02
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"