יום ב י"ד בסיון
21:43
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"