יום ב י"ד בסיון
21:51
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"