יום ה י"ד בכסלו
12:53
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"