יום ג י"ג בשבט
00:56
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"