יום ג י"ג בשבט
01:10
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ג. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"