יום ב י"ד בסיון
22:00
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"