יום ה י"ד בכסלו
13:06
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ב. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"