יום ב ב' בסיון
07:00
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ג. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"