יום ו כ"ז בטבת
03:35
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"