יום ו ט"ז בניסן
01:59
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ב. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"