יום ג כ' בתמוז
07:49
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"
ב. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"