יום ג ט"ז בתשרי
21:37
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ב. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"