יום ב ה' בשבט
15:13
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ב. "אין דן יחיד אלא אחד"
ג. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"