יום ב י"ד בסיון
21:41
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"
ג. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"