יום ו ט"ז בניסן
01:56
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"