יום ב י"ד בסיון
21:38
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"