יום ה י"ד בכסלו
12:46
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ג. "אין ירושה טובה מהמוסר"