יום ב ה' בשבט
15:22
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"