יום ה י"א בחשון
12:20
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"