יום ד י"ד בניסן
21:07
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "מענה רך ישיב חימה"
ג. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"