יום ב י"ד בסיון
22:04
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"