יום ו ט"ז בניסן
03:19
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"