יום ב י"ד בסיון
22:24
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "מענה רך ישיב חימה"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"