יום ו ט"ז בניסן
03:54
פרשת עקב
דף פרשת השבוע עקב גיליון 472 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"