יום ג י"ג בשבט
00:15
פרשת ראה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 210 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 473 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"