יום ו ט"ז בניסן
01:42
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"