יום ד י"ד בניסן
21:44
פרשת וירא
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 273 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 222 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 171 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 33 קובץ PNG להורדה
א. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"