יום ב י"ד בסיון
22:48
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"