יום ה י"ד בכסלו
14:22
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"