יום ה י"א בחשון
12:00
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"