יום ד י"ד בניסן
20:17
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"