יום ה י"ד בכסלו
12:24
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "דרך אמת קצרה וישרה"