יום ו ט"ז בניסן
01:47
פרשת האזינו
דף פרשת השבוע האזינו גיליון 478 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "אין דן יחיד אלא אחד"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"