יום ה י"א בחשון
13:25
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "אין רואים כתמים בלילה"
ב. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"