יום ה י"ד בכסלו
14:13
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"