יום ב י"ד בסיון
21:36
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"