יום ה י"ד בכסלו
12:24
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"