יום ג י"ג בשבט
00:08
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"