יום ג כ' בתמוז
08:21
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"