יום ד ט"ז בתמוז
07:38
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"