יום ד כ"ד בשבט
21:49
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"