יום א ט"ו באלול
21:21
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"