יום ב ה' בשבט
16:11
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"