יום ד כ"ב בחשון
09:06
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"