יום ו י"ט באייר
12:28
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"