יום ד י"ד בניסן
15:18
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "האדם הוא הלב והלשון"