יום ד ט"ז בתמוז
06:20
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"