יום ו ט"ז בניסן
01:29
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"