יום ג י"ג בשבט
00:18
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "האדם הוא הלב והלשון"