יום ד כ"ב בחשון
08:06
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"