יום ד כ"ד בשבט
20:45
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ב. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"