יום ג ט"ז בתשרי
21:27
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"