יום ש ט"ו בניסן
19:13
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין קשה מעין הרע"
ב. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"