יום ה י"ד בכסלו
12:24
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ג. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"