יום ב י"ד בסיון
21:37
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ג. "סימן יפה באדם שהוא בישן"