יום ב ב' בסיון
06:29
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ב. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"