יום ד ט"ז בתמוז
08:14
מפרשים
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"