יום ג ב' בחשון
18:08
מפרשים
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ג. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"