יום ד כ"ב בחשון
09:40
מפרשים
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "רוב אדם רואה בעין אחת אשר נותן, ובשבע עיניים אשר מקווה לקחת"
ג. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"