יום ו י"ט באייר
12:52
מפרשים
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ג. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"