יום ב ה' בשבט
16:53
מפרשים
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"