יום ב י"ג באב
21:22
מפרשים
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "אין דן יחיד אלא אחד"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"