יום ד י"ד בניסן
15:59
מפרשים
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"