יום ב ב' בסיון
08:38
מפרשים
א. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"