יום ד כ"ד בשבט
22:22
מפרשים
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"